Dinar a Benidorm davant la mar amb els seus productes

Un dissabte de principis de desembre vaig acudir a Punto de Sal atret per la fama que tenen tots els establiments d’Arribas.